Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0359Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0359

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fit-28 ta’ Marzu 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv, dwar il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki, u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, u li temenda d-Direttiva (EU) 2017/1132 (Direttiva dwar ir-ristrutturar l-insolvenza)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: