Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0359Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0359

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: