Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0359Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0359

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 28. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: