Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0359Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0359

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 28. marca 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, insolventnosti in odpusta dolgov ter o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: