16.4.2019
TC1-COD(2016)0360A
***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0360A)

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1568kWORD 793k
Právní upozornění - Ochrana soukromí