16.4.2019
TC1-COD(2016)0362
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 546kWORD 156k
Правна информация - Политика за поверителност