16.4.2019
TC1-COD(2016)0362
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og af direktiv 98/26/EF
(EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 439kWORD 132k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik