16.4.2019
TC1-COD(2016)0362
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 456kWORD 139k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti