16.4.2019
TC1-COD(2016)0362
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 490kWORD 148k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia