16.4.2019
TC1-COD(2016)0362
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om direktiv 98/26/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 429kWORD 122k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy