Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0364Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0364

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: