Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0364Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0364

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: