Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0364Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0364

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: