Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0364Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0364

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: