Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0364Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0364

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: