Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0364Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0364

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: