12.9.2017
TC1-COD(2016)0368
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 170kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik