Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0368Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0368

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12.9.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: