Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0368Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0368

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12.9.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: