Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0368Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0368

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2017 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 ir (EB) Nr. 685/2001 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

  12.9.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: