Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0368Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0368

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

  12.9.2017

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: