12.9.2017
TC1-COD(2016)0368
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 samt rådets förordning (EEG) nr 1101/89
(EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 259kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy