Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0375Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0375

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2018. november 13-án került elfogadásra az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/.... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0375)

13.11.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: