26.3.2019
TC1-COD(2016)0380
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 708kWORD 197k
Правна информация - Политика за поверителност