26.3.2019
TC1-COD(2016)0380
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 558kWORD 166k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik