Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0380Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0380

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE (athmhúnlú)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

26.3.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: