Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0380Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0380

  ***I
  POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern għall-elettriku u li temenda d-Direttiva 2012/27/UE (riformulazzjoni)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

  26.3.2019

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: