Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0380Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0380

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

  26.3.2019

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: