26.3.2019
TC1-COD(2016)0380
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 577kWORD 173k
Juridische mededeling - Privacybeleid