26.3.2019
TC1-COD(2016)0380
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 630kWORD 173k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia