Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0381Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0381

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' April 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2018 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija u d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija
(EP-PE_TC1-COD(2016)0381)

17.4.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: