13.6.2017
TC1-COD(2016)0384
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm
(EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 572kWORD 50k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika