13.6.2017
TC1-COD(2016)0384
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami
(EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 423kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia