13.3.2019
TC1-COD(2016)0392
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008
(EP-PE_TC1-COD(2016)0392)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 423kWORD 134k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika