14.11.2017
TC1-COD(2016)0393
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 290kWORD 54k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik