14.11.2017
TC1-COD(2016)0393
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 515kWORD 54k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika