14.11.2017
TC1-COD(2016)0393
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 361kWORD 53k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy