Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0394Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0394

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: