Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0394Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0394

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2018. április 18-án került elfogadásra az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 94/63/EK és a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 86/278/EGK és a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: