Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0394Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0394

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: