17.4.2019
TC1-COD(2016)0399
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas
(EP-PE_TC1-COD(2016)0399)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 188kWORD 49k
Teisinė informacija - Privatumo politika