17.4.2019
TC1-COD(2016)0400A
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikomi keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
(EP-PE_TC1-COD(2016)0400A)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 701kWORD 121k
Teisinė informacija - Privatumo politika