Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0407Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0407

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 24 Deireadh Fómhair 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh
(EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24.10.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: