Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0408Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0408

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006
(EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24.10.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: