Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0408Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0408

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24.10.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: