29.11.2018
TC1-COD(2016)0411
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet
(EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 160kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik