Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0411Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0411

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 29 Samhain 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal
(EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29.11.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: