Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0411Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0411

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi 29. novembra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti
(EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29.11.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: