29.11.2018
TC1-COD(2016)0411
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 29 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/...om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen
(EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 155kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy