12.9.2018
TC1-COD(2016)0414
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge
(EP-PE_TC1-COD(2016)0414)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 221kWORD 63k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik