12.9.2018
TC1-COD(2016)0414
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
(EP-PE_TC1-COD(2016)0414)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 224kWORD 58k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy